Freudyzm i wszystko, co on skaził swoimi groteskowymi implikacjami oraz metodami, wydaje mi się jednym z najohydnieszych oszustw, jakich dopuszcza się człowiek w stosunku do siebie i innych.

V. Nabokov Własnym zdaniem